Mittava virastojen yhteinen IT-hankinta käynnistyi

18. maaliskuuta 2022

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastot ovat käynnistäneet yhteisen 185 miljoonan euron kilpailutuksen IT-asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi. Puitejärjestely kattaa muun muassa tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä IT-asiantuntijatehtäviä. Yksi pisteytettävä kriteeri puitejärjestelyyn ilmoittautuville on vastuullisuus.

MMM:n hallinnonalan nykyinen puitejärjestely päättyy syksyllä 2022. Uuden puitejärjestelyn kilpailutuksessa mukana ovat Maanmittauslaitos, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö. Maanmittauslaitos koordinoi hankintaa.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 185 miljoonaa euroa. Suurimpina hankkijoina ovat Ruokavirasto (123 miljoonaa), Maanmittauslaitos (57 miljoonaa) ja Luonnonvarakeskus (5 miljoonaa).

Ketterää hankintaa

Virastojen yhteisenä tavoitteena on hankkia parasta mahdollista asiantuntijaosaamista digitaalisten palveluidensa tueksi.

Maanmittauslaitos vastaa valtakunnallisesti huoneisto-, kiinteistö- ja maastotiedoista, jotka varmistavat yhteiskunnan vakautta ja luovat pohjaa innovaatioille. Keskeisiin tehtäviin kuuluu myös paikkatietoalan tutkimus. Laajaa järjestelmäkokonaisuutta ylläpidetään ja kehitetään oman IT-henkilöstön ja kumppaneiden osaajien voimin. Maanmittauslaitoksen IT-palveluissa on siirretty tuotepohjaiseen organisaatioon, ja laitoksen teknologia- ja järjestelmäarkkitehtuuria ollaan parhaillaan modernisoimassa. Jatkossa IT-palvelutuotannossa hyödynnetään entistä enemmän myös pilviteknologioita.

– Ketterä kehittäminen vaatii tuekseen ketterää hankintaa. Puitejärjestelyn mahdollistama kevennetty kilpailutus takaa sen, että voimme hankkia IT-asiantuntijaosaamista joustavasti tarpeiden mukaan, kertoo Maanmittauslaitoksen tietohallintojohtaja Marja Rantala.

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä. Ruokavirastossa hankinta koskee kehittämistä, ylläpitoa ja muita digitalisaation edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

– Palvelujen kehittäminen ja ylläpito tapahtuu vahvassa yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tuotelähtöisessä organisoitumismallissa. Tämän vuoksi kilpailutus on meille erittäin tärkeä, Ruokaviraston tietohallintojohtaja Juha Antila sanoo.

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

– Luke hyödyntää puitesopimuksen kautta hankittavia IT-asiatuntijapalveluita etenkin biotalouden tutkimuksen, tutkimusinfrastruktuurin, tilastotuotannon ja viranomaistoimintojen digitalisaation edistämiseen, Luonnonvarakeskuksen digijohtaja Topi Hanhela kertoo.

Vastuullisuus esiin

Yhteinen puitejärjestely mahdollistaa, että virastot voivat tuottaa palveluitaan yhtenäisin menetelmin ja yhteisiä ratkaisuja hyödyntäen – tehokkaasti ja vastuullisesti.

MMM:n hallinnonalalla vastaavia IT-puitejärjestelyjä on ollut käytössä jo pitkään, mutta tällä kertaa uutena arvioitavana ja pisteytettävänä kriteerinä puitejärjestelyyn ilmoittautuville on vastuullisuusohjelma.  

– Maanmittauslaitoksessa hyväksyttiin ensimmäinen vastuullisuusohjelma syksyllä 2021, ja näin ollen on luontevaa, että myös IT-kumppaneiltamme edellytetään todennettua vastuullisuutta. Haluamme toimia vastuullisuudessa suunnannäyttäjinä myös muille valtion organisaatioille, Rantala toteaa.

Aikataulu

Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-palvelussa 18.3.2022. Osallistumishakemukset tulee jättää 19.4.2022 mennessä, ja päätös tarjoajien valinnasta on tarkoitus tehdä vappuun mennessä.

Varsinainen hankintapäätös pyritään tekemään ennen juhannusta.

Lisätietoja

Hankintailmoitus Hilma-palvelussa

Hankintaan liittyvät kysymykset: johtava asiantuntija Kimmo Perttilä, p. 040 521 9495, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos: tietohallintojohtaja Marja Rantala, p. 040 087 9950, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Ruokavirasto: tietohallintojohtaja Juha Antila, p. 050 529 7975,
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Luonnonvarakeskus: digijohtaja Topi Hanhela, p. 029 532 2843,
etunimi.sukunimi@luke.fi