Ruokaviraston maksullisten palveluiden hinnat nousevat

24. huhtikuuta 2023

Kustannusten noususta johtuen Ruokavirasto tekee korotuksia tarjoamiensa palveluiden hintoihin. Laboratoriotutkimusten, valvonnan ja muiden liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden sekä julkisoikeudellisten eläintautien laboratoriotutkimusten hinnat nousevat 1.5.2023 alkaen.

Ruokavirasto korottaa lisäksi teurastamoilta perittäviä maksuja 1.6.2023 alkaen. Maksut koskevat lihantarkastusta ja siihen liittyvää laitosten valvontaa. 

Hinnannousut ovat suoritteesta riippuen 5–10 %. Uudet hinnat ovat nähtävissä Ruokaviraston hinnastossa niiden voimaantulon päivänä.

Lisätietoja: talous@ruokavirasto.fi