Tavoitteellinen maksuaikataulu

Maataloustukien maksaminen | TukiyhteenvetoVanhemmat maksuaikataulut 

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Lisäämme maksujen aloituspäivät maksuaikatauluun, kun ne ovat varmistuneet. Tarkat päivämäärät eivät ole tiedossa kovin paljon etukäteen, sillä esimerkiksi valvontojen eteneminen vaikuttaa siihen, milloin voimme aloittaa tukien maksamisen.

Maksamme tuet ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Tiedot maatilallesi maksetuista tuista näet Vipu-palvelusta.

Kevät 2023

Päivitetty 3.5.2023

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi)

​Lisätietoa

​Maaliskuu

​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 9.3.2023

Maaliskuu

Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista* (2023)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 6.3.2023

Huhtikuu

Petovahinkokorvaus porovahingoista (2022)

- maksuprosentti 74 %
- maksaminen alkaa 13.4.2023

​Huhtikuu

​Puutarhatuotteiden varastointituki (2022)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 27.4.2023

​Huhtikuu

​Kasvihuonetuotannon tuki (2023)

​- ennakko, maksuprosentti 90 %
- maksaminen alkaa 20.4.2023

Huhtikuu

 Kansalliset kotieläintuet (2022 ja 2023)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2022 haetun tuen loppumaksun maksuprosentti: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 5 %. Pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 20 %

- vuonna 2023 haetun tuen ennakko: sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 90 %. Pohjoinen nautatuki ja kuttu- ja uuhituki 80 %
- maksaminen alkaa 27.4.2023

​Huhtikuu

​Ympäristösopimukset:
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2022)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 27.4.2023

Huhtikuu

Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista (2022)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 28.4.2023

Toukokuu

Petovahinkokorvaus viljelysvahingoista (2022)

- ​maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.5.2023

​Toukokuu

​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2022)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 19.5.2023

Toukokuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 19.5.2023

Kesäkuu

​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2022)

​- maksuprosentti 100 %

​Kesäkuu

​Ympäristökorvaus (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

​Kesäkuu

​Eläinten hyvinvointikorvaus (2022)

- loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2022

​Kesäkuu

​Ympäristösopimukset:
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %

​Kesäkuu

​Perustuki ja viherryttämistuki (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

​Kesäkuu

​Peltokasvipalkkio (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

Kesäkuu

EU:n nautaeläinpalkkiot (2022):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu, maksuprosentti 60 %

Kesäkuu

​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2022):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %

​Kesäkuu

​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2022)

​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %

* Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti, kun kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt korvaushakemuksen.

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Syksy 2023

Päivitetty 5.5.2023

Kuukausi Tukityypin nimi Lisätieto
Lokakuu Rahoituskurin palautus (2022) maksuprosentti 100 %
​Lokakuu Kasvihuonetuotannon tuki loppumaksu, maksuprosentti noin 10 %
​Lokakuu Porotalouden eläinkohtainen tuki maksuprosentti 100 %
​Lokakuu Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki maksuprosentti 100 %
​Lokakuu Metsämarjojen ja -sienten varastointituki maksuprosentti 100 %
Marraskuu Eläinten hyvinvointikorvaus yksilöeläimistä maksuprosentti noin 50 %
Marraskuu

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

  • kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2024
maksuprosentti noin 75 %
Marraskuu

Ympäristökorvauksen sitoumus

  • ei makseta seuraavia toimenpiteitä: kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot
maksuprosentti noin 75 %
Joulukuu Luonnonhaittakorvaus maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu Perustulotuki maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu Ekojärjestelmätuki (ei talviaikainen kasvipeite) maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu Uudelleenjakotulotuki maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu Nuorten viljelijöiden tulotuki maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu Tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio maksuprosentti noin 95 % 
Joulukuu

Kansalliset peltotuet

  • yleinen hehtaarituki
  • pohjoinen hehtaarituki
  • nuorten viljelijöiden tuki
  • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
maksuprosentti 100 % 

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.5.2023