Muutos eläinrekisterien vuoden 2023 laskutusaikatauluun

10. heinäkuuta 2023

Eläinrekisterien laskutuksessa oli tauko vuoden 2022 aikana, kun uusi nautarekisterisovellus ja siihen liittyvä uusi eläinrekistereiden laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön. Eläinrekisterien laskutusjärjestelmän kautta laskutetaan lampaiden, vuohien ja nautojen rekisteröintiin tilattavat tunnukset (vapaat korvamerkit), punaiset tilapäismerkit, EU:sta maahantuotavien eläinten rekisteröinti, teurastamoalan toimijan sekä hävityslaitoksen tekemät ilmoitukset. Lisäksi eläinrekisterien laskutusjärjestelmän kautta laskutetaan sikaeläinten siirtojen, eläinmäärien ja teurastusten ilmoituksista sekä kameli- ja hirvieläinten merkitsemiseen tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta (korvamerkit ja mikrosirut).

Vuoden 2022 rekisteröintimaksut on laskutettu em. eläinlajien osalta vuoden 2023 huhti-kesäkuun aikana. Alkuperäisen aikataulun mukaan nautaeläinten laskut oli tarkoitus jakaa neljään erään vuonna 2023 ja jatkossa laskutus on tarkoitus tapahtua kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2022 laskutuksen yhteydessä tunnistettiin kehittämistarpeita laskutusjärjestelmässä ja niiden työstämisen vuoksi eläinrekisterien vuoden 2023 laskutusten aloitus siirtyy elokuusta lokakuuhun ja lisäksi vuoden 2023 nautarekisterien laskut laskutetaan aiemmin suunnitellun neljän erän sijaan kolmessa erässä. Samassa yhteydessä saadaan käyttöön myös sähköinen laskutus.

Suunnitellut laskutusajankohdat löydät Ruokaviraston sivuilta suunnitellut laskutusaikataulut eläintenpitäjille. Lisätietoa eläinrekisterien laskutuksesta saat Ruokaviraston sivuilta Eläinrekisterien maksut.