Eläinrekisterien maksut

Ruokaviraston laskutus eläinrekistereistä

 

Verkkolaskutus

Nautaeläinten rekisteröintimaksujen laskutusta varten on nyt mahdollista lisätä nautarekisteriin verkkolaskutusosoite. Voit lisätä verkkolaskutusosoitteen nautarekisterin maksuttomassa sovelluksessa osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi. Katso ohjeet verkkolaskutusosoitteen lisäämisestä täältä.

Lammas- ja vuohieläinten rekisteröintimaksujen laskutusta varten on mahdollista saada lasku verkkolaskutusosoitteeseen, jos olet ilmoittanut vapaiden korvamerkkitilauksen yhteydessä myös y-tunnuksen. Ilmoita tällöin tilatunnus ja verkkolaskutusosoite lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun.

Sikaeläinten rekisteröintimaksujen laskutusta varten on mahdollista saada lasku verkkolaskutusosoitteeseen, mikäli yritys on tilatunnuksen osallinen. Lasku kohdistuu sille tilatunnuksen osalliselle, joka on valittu Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä toimijaksi (eläintenpitäjäksi). Voit muuttaa tilatunnuksen toimijan (eläintenpitäjän) näiden ohjeiden mukaisesti. Ilmoita tällöin tilatunnus, y-tunnus ja verkkolaskutusosoite sikarekisterin asiakaspalveluun.

Huomio! Jotta rekisterimaksulaskut saapuvat oikeaan osoitteeseen niin tarkistathan että tilauksen yhteydessä ilmoittamasi Y-tunnuksen osoitetieto on ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. 

 

Lammas-, vuohi- ja nautarekisterit:

 • eläinten rekisteröintiin tilattavista tunnuksista (korvamerkit)
 • punaisen tilapäismerkin tilauksesta
 • EU:sta maahantuotavien eläinten rekisteröinnistä
 • teurastamoalan toimijan ilmoituksista
 • hävityslaitoksen tekemistä ilmoituksista

Sikarekisteri:

 • sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta
 • teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 

Kameli- ja hirvieläimet:

 • merkitsemiseen tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta (korvamerkit ja mikrosirut)

Hevoseläimet:

 • hevoseläinten tunnistamiseen liittyvistä suoritteista, lisätietoa Ruokaviraston sivulla Tunnistamisen maksut

Koirarekisteri

 • Rekisteröintimaksu maksetaan kun koira ilmoitettaan rekisteriin
 • Haltijan vaihdoksen yhteydessä koiran uusi haltija maksaa koirasta myös rekisteröintimaksun
 • Maksu on sähköisen asioinnin yhteydessä 10 € ja summa maksetaan asioinnin yhteydessä
 • Lomakeilmoittamisessa maksu on 19€ ja Ruokavirasto laskuttaa summan lomaketallennuksen jälkeen

Maksuista säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla säädetyssä Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1193/2021)

 

Lisäksi Eläinrekisterit laskuttavat vuosittaisen otekirjeen lisäksi erikseen tilattavista tuotantoeläinten eläinrekisteritietojen otteista (eläinluettelo, vapaiden merkkien luettelo tai teurastettujen eläinten luettelo)

 • postitse toimitettuna 68,20
 • sähköpostitse toimitettuna 31 €

 

Ruokaviraston hinnaston löydät sivulta Hinnasto.

Usein kysyttyä eläinrekisterien laskutuksesta

Saat ruokavirastosta laskun rekisteröintimaksuista, koska Ruokavirasto vastaa lampaiden, vuohien, nautojen, sikojen sekä kameli- ja hirvieläinten rekisteröinneistä ja niihin liittyvistä maksuista.

Nautojen osalta laskutus on siirtynyt kokonaisuudessaan Ruokavirastoon vuoden 2022 keväällä. Aikaisemmin olet saanut laskun yksityiseltä rekisteröintiä hoitaneelta yritykseltä (Mtech). Jos olet maitotilallinen, sinulla on voinut olla myös sopimus meijerin kanssa, jolloin tilitys on tehty suoraan maitotilistä. 

Hevosten osalta Ruokavirasto on perinyt tunnistamisen liittyvät maksut vuodesta 2021 alkaen.

Koirien osalta Ruokavirasto laskuttaa lomakeilmoituksiin liittyviä rekisteröintimaksuja toukokuusta 2023 alkaen.

Tällä hetkellä laskun tiedot muodostuvat ensisijaisesti eläintenpitäjäksi rekisteröityneen henkilön nimellä. Jos tilauksen yhteydessä on ilmoitettu y-tunnus, näet sen laskun oikeasta yläkulmasta. Koska laskutusta tehdään nyt ensimmäistä kertaa, on mahdollista, että laskuissa on virheellisiä tietoja. Virheellinen osoite saattaa muodostua myös postin edelleenlähetyspalveluiden kautta, joten ensimmäisen laskun tiedot kannattaa tarkastaa huolella. 

Jos saapunutta laskua pitää korjata, ota yhteyttä ruokaviraston laskutukseen sähköpostilla laskutus@ruokavirasto.fi tai puhelimitse 029 530 0400. Suosittelemme yhteydenottoa sähköpostilla, sähköpostiin on hyvä liittää mukaan kuva laskusta, jolloin asiakaspalvelu näkee siitä tarvittavat tiedot.

Jos haluat ilmoittaa tulevia laskuja varten toisen laskutusosoitteen ota yhteyttä eläinrekisterien asiakaspalveluun. Eläinlajikohtaiset yhteystiedot löydät Ruokaviraston sivuilta asiakaspalvelu.

Jos olet nautaeläinten pitäjä, voit tarkastaa omat laskutusyhteystietosi nautarekisterin asiointisovelluksessa.

Mikäli sinulla on vaikeuksia maksaa laskua, sille kannattaa sopia ajoissa maksuaikaa. Viranomaismaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, joten maksujärjestelystä kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian laskun saavuttua. Maksujärjestelystä sopiaksesi ole yhteydessä Ruokaviraston laskutukseen. Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla laskutus@ruokavirasto.fi tai puhelimitse p. 029 530 0400. 

Aikaisemmin, kun nautojen rekisteröintimaksulaskutuksesta vastasi yksityinen toimija (Mtech), on ollut mahdollista sovittaessa vähentää rekisteröintimaksu maitotilistä. 

Laskutuksen siirryttyä Ruokavirastoon, tämä ei ole enää mahdollista. Rekisteröintimaksu on lainsäädäntöön perustuva ja sen määrääminen on hallintopäätös, joka kohdistuu eläintenpitäjään.

Nauta-, lammas- ja vuohirekisterin laskuja ei vielä voida toimittaa verkkolaskuina. Verkkolasku on tulossa mahdolliseksi vuoden 2024 aikana. Tiedotamme asiasta lisää sen ollessa ajankohtainen. 

Ruokavirasto laskuttaa myös hevosten tunnistamiseen- ja rekisteröintiin liittyviä laskuja. Löydät lisätietoja hevosten tunnistamislaskuista ruokaviraston sivustolta hevosten tunnistamisen maksut ja niiden laskutus.

Laskussa on rajattu tila sisällölle, laskurivillä kerrotaan lyhyessä muodossa mitä lasku koskee. Esimerkiksi nautojen vapaiden merkkien tai tilapäismerkkien tilauksesta laskutettaessa mainitaan "Rek. maksu nauta tunnus/tuonti". Tämä johtuu siitä, että laskutuksen kannalta tuontieläimen rekisteröinti tai suomalaisen eläimen vapaan merkin tunnuksen antaminen on sama tuote. Laskurivin alta näet tilausnumeron/tilausnumerot, joille lasku kohdistuu.

Nautojen osalta voit tarkastaa omat tilauksesi ja rekisterimaksulaskutukseen liittyvät tiedot nautarekisterin asiointisovelluksessa. Rekisteröintimaksulaskutuksen voit tarkastaa seuraavasti: sovelluksen vasemmassa yläosassa valikko-sanan yläpuolella olevasta hampurilaisvalikosta aukeaa sivun vasempaan reunaan valikko, josta pääset omiin tietoihisi. Valikon alareunasta pääset rekisteröintimaksulaskutuksiin. Aukeavassa ikkunassa voit valita laskutusajanjakson, ja sen jälkeen valitsemalla "hae" oikeasta reunasta. Alapuolelle aukeaa tiedot kyseiseen laskutusjaksoon liittyvistä tilauksista.

Laskua ei voida toimittaa sähköpostiin. Mikäli sinulla on käytössä Suomi.fi -viestit palvelu tai postin OmaPosti-palvelu, saat laskun toimitettuna sinne. Muussa tapauksessa lasku toimitetaan postitse. Mikäli eläinrekisteriin ei ole tallennettu muuta laskutusosoitetta, laskutuksessa käytetään sen henkilön tietoja, jonka nimissä eläintenpito on eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä.

Jos havaitset laskua tarkastaessasi laskussa virheen laskun sisällössä, ole asiassa ensisijaisesti yhteydessä asiakaspalveluun laskutus@ruokavirasto.fi.

Koska kyseessä on hallintopäätös, voit tehdä laskusta myös oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusohjeen löydät Ruokaviraston sivuilta säädökset ja määrykset.

Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi tai OmaPosti palvelun, lasku toimitetaan ensisjaisesti sähköisesti näihin palveluihin. Myös ensimmäinen maksumuistutus menee Suomi.fi tai OmaPosti -palveluun. Toinen maksumuistutus tulee OmaPostissa sähköisenä ja Suomi.fi käyttäjille paperipostilla.

Jos haluat laskun paperipostilla, sinun on luovuttava kyseisten palveluiden käytöstä, muutosta laskun toimitustavassa ei voi tehdä eläinrekistereissä. Verkkolasku on mahdollinen nautarekisterissä sekä lammas- ja vuohirekisterissä.

Nautaeläinten rekisteröintimaksujen laskutusta varten voit lisätä verkkolaskutusosoitteen nautarekisterin maksuttomassa sovelluksessa osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi. Katso ohjeet verkkolaskutusosoitteen lisäämisestä täältä.

Lammas- ja vuohieläinten rekisteröintimaksujen laskutusta varten on mahdollista saada lasku verkkolaskutusosoitteeseen, jos olet ilmoittanut vapaiden korvamerkkitilauksen yhteydessä myös y-tunnuksen. Ilmoita tällöin verkkolaskutusosoite lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalveluun.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.5.2024