Eläinrekisterisovellukset

Lampaiden ja vuohien pitäjille lähetettävät Ajankohtaista lampaiden ja vuohien pitäjille -kirjeet ovat valitettavasti saapuneet myöhässä. Syy kirjeiden myöhäiseen saapumisaikaan on ollut häiriö tiedon siirrossa. Kirjeiden asiasisältö ei ole vanhentunutta, mutta kirjeiden liitteenä ollut eläinluettelo ei ole ajantasainen. Kirjeen liitteenä ollut eläinluettelo vastaa lammas- ja vuohirekisterin tilannetta 19.4. Sen jälkeen rekisteriin tehdyt ilmoitukset eivät näy lähetetyssä eläinluettelossa.

Sikojen pitäjille lähetettävät Ajankohtaista sikojen pitäjille -kirjeet ovat valitettavasti saapuneet myöhässä. Syy kirjeiden myöhäiseen saapumisaikaan on ollut häiriö tiedon siirrossa. Kirjeiden asiasisältö ei ole vanhentunutta. Kirjeessä mainitusta poiketen, kirjeen liitteenä ollut eläinmääräluettelo ja tapahtumaote vastaavat sikarekisterin tilannetta 1.1.2021-1.1.2022. Sen jälkeen rekisteriin tehdyt ilmoitukset eivät näy lähetetyssä eläinmääräluettelossa tai tapahtumaotteessa.

Voit tarkistaa ajantasaisen tilanteen lammas- ja vuohirekisterisovelluksesta sekä sikarekisterisovelluksesta. Tai voit ottaa yhteyttä lammas- ja vuohirekisterin sekä sikarekisterin asiakaspalveluun.

Ruokavirasto ylläpitää useita erilaisia eläinrekisterisovelluksia.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Voit asioida Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä sähköisen asiointisovelluksen avulla. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Nautarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien nautojen syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteriin tallentavat tietoja eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä nautarekisterin asiointisovelluksella tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Lammas- ja vuohirekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sikarekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä kuukausittaisista eläinmääristä. Sikarekisterissä tuottaja voi valtuuttaa teurastamon tekemään puolestaan osan ilmoituksista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Kaikkien sovellusten ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta. Lammas-, vuohi ja sikarekisterisovelluksen käyttäjätunnuksia hallinnoi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Käyttöoikeushakemus on saatavilla lomakesivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.7.2022