Suomi.fi-valtuuttaminen

Uudessa nautarekisterissä otetaan käyttöön Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama Suomi.fi-valtuutus. Valtuuksien avulla voit valtuuttaa toisen osapuolen ilmoittamaan puolestasi tietoja nautarekisteriin ja/tai selaamaan nautarekisterin tietojasi. Valtuuden nautarekisterin ilmoitusten tekemiseen ja selaukseen voi antaa henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin. Huomioi, että valtuutuksia voit antaa toiselle osapuolelle tapauksesta riippuen eri pituisina ajanjaksoina vuorokaudesta aina 25 vuoteen asti.  

Alla on kuvattu toimijakohtaisesti ohjeistusta valtuuttamiseen liittyen.

 

Eläintenpitäjät

Tilatunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi lähes kaikki tuenhakijat)

Tilatunnuksellisella toimijalla eläimet ovat nautarekisterissä tilatunnuksen alla. Tilatunnuksen taustalla olevalla juridisella muodolla (yritys, yksityishenkilö) ei ole merkitystä valtuutuksen antamiseen vaan tilatunnuksen valtuutuksen voi antaa vain tilatunnuksen osallinen, joka on rekisteröitynyt tilatunnuksen nautaeläintenpitäjäksi. Valtuutus annetaan tilatunnuksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "henkilökohtaiset valtuudet". Valtuutta ei tarvitse antaa tilatunnuksen osallisille. Tilatunnuksen nautaeläintenpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa Eläintenpitäjärekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta. Tilatunnuksen osalliset voi tarkistaa Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuviranomaiselta.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi kotieläipihat, yhditykset. Ei koske tilatunnuksella toimivia.)

Yritystunnuksellinen (Y-tunnuksellinen) toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. Yrityksen valtuutuksen Suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö tai yrityksen valtuuttama henkilö. Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "yrityksen valtuudet". Jos yritys antaa valtuuden nautarekisteriin, tulee tällöin yrityksen olla myös eläintenpitäjäksi rekisteröitynyt. Yrityksen nautaeläintenpitäjäksi rekisteröitymisen voi tarkistaa Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Henkilötunnuksella toimivat eläintenpitäjät (esimerkiksi eläimiä lemmikkinä pitävät toimijat, ei tuenhakijat)

Henkilötunnuksellinen toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella/asiakasnumerolla. Henkilötunnuksen puolesta tehtävän valtuutuksen voin antaa henkilö, joka on rekisteröitynyt  nautaeläintenpitäjäksi. Valtuutus annetaan henkilön puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "henkilökohtaiset valtuudet". Henkilötunnuksellisen eläintenpitäjän nautaeläintenpitäjäksi rekisteröitymisen voi tarkistaa Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviromaiselta.

 

Verkkopankkitunnuksettomat

Suomi.fi-valtuuksien avulla voi antaa luottohenkilölleen luvan asioida puolestaan monissa palveluissa. Aiemmin tämä on vaatinut tunnistautumista Suomi.fi-valtuuksiin esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Nyt palvelu avautuu myös henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta itse käyttää digipalveluja tai joilla ei ole tunnistautumisvälineitä.  

Suomi.fi-valtuudet on sähköinen valtakirja. Sen avulla valtuuttaja ja valtuutettu sopivat yhdessä, missä palveluissa ja mitä asioita valtuutettu hoitaa valtuuttajan puolesta. Lisätietoa Suomi.fi-Internetsivuilla.

DVV:n valtuuspalveluun pääset tästä linkistä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun pääset tästä linkistä.

 

Teurastamot ja eläinvälittäjät

Teurastamot ja eläinvälittäjät asioivat eläinrekistereissä välittäjätunnuksella tai Y-tunnuksella. Yrityksen valtuutuksen Suomi.fi valtuuspalvelussa voi antaa yrityksen Kaupparekisteriin merkitty, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavan roolin omaava henkilö tai yrityksen valtuuttama henkilö. Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta "yrityksen valtuudet". Jos yritys antaa valtuuden nautarekisteriin, tulee yrityksen toiminta olla kytkettynä eläinlajiin nauta. 

 

                                             

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023