Eläintenpitäjä, rekisteröi pitopaikkasi ja pidä rekisteritietosi ajan tasalla Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä

9. huhtikuuta 2024

Eläintenpitäjä- ja pitopaikarekisterin logo.

Eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi on kriittisen tärkeää tietää kaikki maamme eläinten pitopaikat ja varmistaa pitopaikkatietojen ajantasaisuus, jotta mahdolliset eläintautiepidemiat saadaan nopeasti hallintaan.

EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan kaikki maaeläinten pitopaikat tulee rekisteröidä ennen eläinten pidon aloittamista. Maaeläimillä tarkoitetaan kaikkia nauta-, sika-, lammas-, vuohi-, hevos- kameli- ja hirvieläimiä, siipikarjaa ja tiettyjä vankeudessa pidettäviä lintuja, turkiseläimiä, mehiläisiä ja kimalaisia sekä tuotantokaneja. Lisäksi tiettyjen sukusolujen ja alkioiden pitopaikat tulee rekisteröidä. Eläinten pitopaikka tulee rekisteröidä myös, vaikka eläimiä pidettäisiin väliaikaisesti, harrastemaisesti tai niitä olisi vain muutamia. Pitopaikat rekisteröidään siksi, että niiden avulla tiedetään missä eläimiä pidetään ja mahdollisissa eläintautitilanteissa tautien leviämiseen päästään puuttumaan tehokkaasti. Lisäksi pitopaikkojen rekisteröinnin avulla voidaan valvoa muun muassa eläinten hyvinvointia, kun viranomaisille on selvää missä ja kuka eläimiä tuottaa, pitää tai myy.

Pitopaikat rekisteröidään Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteri-ilmoitus koostuu pitopaikkailmoituksesta (missä pitopaikka sijaitsee) ja eläintenpitoilmoituksista (mitä eläimiä pitopaikassa on ja missä tarkoituksessa). Ilmoitukset voi tehdä itse sähköisesti osoitteessa epr.ruokavirasto.fi. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset voi tehdä lomakkeilla oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystiedot löydät täältä. Lomakkeet löydät täältä. Maaseutuelinkeinoviranomaiselta voi pyytää käyttöopastusta rekisteri-ilmoitusten tekoon.

Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin lainsäädännön mukaan jokaisen tulee pitää omat rekisteritiedot ajan tasalla. Jos eläintenpito- tai pitopaikkatietoihisi tulee muutoksia, esimerkiksi pidettävä eläinlaji vaihtuu, otat uusia eläimiä, eläintenpitotoiminnassasi on tauko tai lopetat sen kokonaan, tulee sinun ilmoittaa näistä rekisteriin 30 päivän kuluessa muutoksesta. Jos et pidä eläimiä enää ollenkaan, tulee myös pitopaikka lopettaa rekisteristä. Kun rekisteritiedot ovat ajan tasalla eikä rekisterissä roiku ”haamupitopaikkoja”, nopeuttaa se viranomaisten eläintautien torjuntatyötä. Muista siis käydä tarkistamassa, että olet rekisteröinyt pitopaikkasi asianmukaisesti ja rekisteritietosi ovat ajan tasalla. Tarkista myös, ettei rekisteritiedoissa ole puutteita, kuten pitopaikan maksimikapasiteettitietojen puutteita. Jos eläinten merkitsemis- ja rekisteröintisäädösten noudattamisessa havaitaan laiminlyöntejä, viranomainen puuttuu tilanteeseen ja varmistaa, että epäkohdat korjataan. Laiminlyönneistä voidaan myös määrätä seuraamusmaksu. Lisätietoa valvonnasta täällä.

Tänä vuonna Ruokavirasto painottaa siipikarjapitopaikkojen rekisteritietojen ajantasaistamista lintuinfluenssariskin takia. Jos sinulla on tuotantosiipikarjaa tai esimerkiksi harrastekanoja, käy tarkistamassa, että olet tehnyt pitopaikka- ja eläintenpitoilmoitukset Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Tai jos olet lopettanut siipikarjan pidon, tarkista, että eläintenpitoilmoitus on lopetettu.

Lisätietoa eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä löydät Ruokaviraston nettisivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/

Ohjeita pitopaikkailmoituksen ja eläintenpitoilmoituksen tekoon saat Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohjeesta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/elaintenpitaja--ja-pitopaikkarekisterin-ohje/elaintenpitaja--ja-pitopaikkarekisterin-ohje/.