Nautojen rekisteröintimaksulaskutukset jatkuvat tauon jälkeen

24. huhtikuuta 2023

Nautojen rekisteröintimaksuja ei ole laskutettu eläintenpitäjiltä huhtikuun 2022 lopun jälkeen. Katkos johtuu uuden nautarekisterisovelluksen ja siihen liittyvän uuden eläinrekistereiden laskutusjärjestelmän käyttöönotosta.

Alkuvuoden 2022 rekisteröinnit 21.4.2022 saakka on laskutettu eläintenpitäjiltä aikaisemman palveluntarjoajan (Mtech Oy) toimesta. Loput viime vuoden rekisteröintilaskut nautaeläinten pitäjille lähetetään kahdessa neljän kuukauden jaksossa:

  • 22.4. - 31.8.2022, laskutetaan toukokuussa 2023
  • 1.9. - 31.12.2022, laskutetaan kesäkuussa 2023

Tämän jälkeen vuoden 2023 laskut laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa:

  • 1.1. - 31.3.2023 laskutetaan elokuussa 2023
  • 1.4. - 30.6.2023 laskutetaan syyskuussa 2023
  • 1.7. - 30.9.2023 laskutetaan lokakuussa 2023
  • 1.10. - 31.12.2023 laskutetaan tammikuussa 2024

Vuoden 2024 alusta lähtien nautojen rekisteröintilaskutus tapahtuu neljän kuukauden välein eli kolme kertaa vuodessa. Laskutus koskee tuottajien lisäksi myös teurastamoita ja hävityslaitosta (Honkajoki Oy), joiden laskutusjaksotus on samanlainen kuin eläintenpitäjillä. Laskutus perustuu valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja sen nojalla annettuun Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1193/2021).

Maksuehto laskuissa on 21 vrk. Tarvittaessa maksuihin voi kysyä lisää maksuaikaa. Laskun sisältöön ja maksuaikaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Ruokaviraston laskutukseen laskutus@ruokavirasto.fi.

Mikäli haluat tuleviin laskuihin eri laskutusosoitteen, tai muuten rekisteritiedoissa on korjattavaa, ota yhteyttä nautarekisterin asiakaspalveluun nautarekisteri@ruokavirasto.fi.

Lisätietoa eläinrekisterien laskutuksesta nautojen ja myös muiden eläinlajien osalta löydät Ruokaviraston nettisivuilta