Blogi: Metsästysmatkailun vaaralliset tuliaiset

17. kesäkuuta 2022

Ulkomaille suuntautuneen metsästysmatkailun mukana voi Suomeen tulla vaarallisia tuliaisia, jos varusteita ja välineitä ei puhdisteta huolellisesti. Vastaavasti, kun Suomeen tulee ulkomaisia metsästysharrastajia, voi heidänkin varusteidensa mukana kulkeutua vaarallisten eläintautien aiheuttajia, jos varusteiden puhdistuksesta ei ole huolehdittu kunnolla.

Monissa metsästysmatkailun kohdemaissa esiintyy sellaisia tarttuvia eläintauteja, joita ei tavata Suomessa ja joiden ei toivota tänne leviävän. Monet eläintaudit eivät uhkaa ihmisten terveyttä, mutta ne voivat huonossa tapauksessa tarttua maamme koti- tai luonnonvaraisiin eläimiin ja aiheuttaa suuria eläinten ja taloudellisia menetyksiä. Useat vaaralliset eläintaudit voivat levitä ihmisten kuljettamana metsästysmuistojen, lihan ja saastuneiden varusteiden mukana.

Erityisen ajankohtainen uhka on afrikkalainen sikarutto, joka jatkaa leviämistään Euroopassa ja maailmalla. Euroopan pahentuneen tautitilanteen takia metsästäjien tulisi harkita vaihtoehtoja villisian metsästykselle tai vaihtoehtoisia jahtimatkojen kohdemaita. Tautia on useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa ja se on levinnyt viime aikoina huolestuttavasti mm. Puolassa, Saksassa, Slovakiassa ja Italiassa. Myös kaikissa Baltian maissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy villisioissa. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta leviää helposti ihmisten välityksellä sikoihin ja villisikoihin. Afrikkalainen sikarutto on sikaeläimille tappava tauti, johon ei ole rokotetta tai hoitoa. Tauti aiheuttaa sikataloudelle valtavia taloudellisia menetyksiä. Afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille suuntautuvia metsästysmatkoja on syytä välttää.

Muita uhkaavia eläintauteja on suu- ja sorkkatauti, joka on vaarallinen eläintauti, mutta ei tartu ihmisiin. On myös ihmisille vaarallisia tauteja, jotka voivat tarttua eläinten välityksellä. Esimerkiksi raivotautia eli rabiesta esiintyy laajasti eri puolilla maailmaa, vaikkakaan ei Suomessa. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa voi myös levitä vesilintujen metsästäjien mukana metsästysmatkoilta kotieläinlintuihin, jos ei huolehdita riittävästi varotoimista. Muita luonnonvaraisissa eläimissä tavattavia vaarallisia taudinaiheuttajia ovat esimerkiksi salmonella- ja brucella-bakteerit sekä myyräekinokokki, jotka voivat aiheuttaa sairautta myös ihmisille. Metsästyskoirille vakavan riskin voi aiheuttaa Aujeszkyn tauti, jota esiintyy villisioissa monissa maissa.

Villisian ruhon, -lihan ja muidenkin metsästysmuistojen tuonnin rajoitukset

Niiltä EU:n alueilta, joilla esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, ei saa tuoda Suomeen metsästettyjen villisikojen ruhoja eikä niiden lihaa. Myöskään käsittelemättömiä villisikojen taljoja tai muita käsittelemättömiä villisikojen metsästysmuistoja ei saa tuoda Suomeen. Jos luonnonvaraisissa linnuissa todetun lintuinfluenssan takia on johonkin maahan perustettu tartuntavyöhyke, alueelta ei saa tuoda Suomeen luonnonvaraisten riistalintujen ruhoja tai niiden lihaa.

EU:n ulkopuolisista maista on kokonaan kiellettyä tuoda Suomeen mitään liha- ja maitotuotteita. Käsittelemättömiä metsästysmuistoja, kuten käsittelemättömiä eläinten nahkoja tai kalloja, ei myöskään saa tuoda. Tutustu metsästysmuistoja koskeviin tuontiohjeisiin täällä

Metsästysvarusteiden pesu ja puhdistus

On tärkeää pestä ja puhdistaa kaikki jalkineet ja varusteet, joita on käytetty metsästysmatkalla alueella, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, vaikka olisi metsästänyt muita riistaeläimiä kuin villisikoja. Pesu ja puhdistaminen olisi hyvä tehdä jo ennen saapumista Suomeen. Pesun tarpeessa ovat metsästyksessä käytetyt päällysvaatteet, kengät, muut varusteet ja auto sisätiloineen ja alustoineen. Pesun jälkeen vaatteet ja varusteet tulisi vielä desinfioida.

Jos mukana on ollut metsästyskoira, se ja sen varusteet tulisi myös pestä. Suomeen palaavat koirat pitää lisäksi lääkitä ekinokokkiheisimatoihin tehoavalla lääkkeellä. Koiran rokotusten tulee olla voimassa ja muut koirien maahantulovaatimukset on hyvä tarkistaa etukäteen.

Suomeen tulon jälkeen tulee odottaa vähintään 48 tuntia, ennen kuin vierailee kotieläintiloilla tai osallistuu villisian metsästykseen Suomessa. Tänä aikana tulee välttää myös riistaruokinnan rehun ja petohaaskan käsittelyä ja ruokintapaikalla käymistä. Jos on metsästänyt ulkomailla vesilintuja, tulisi 48 tunnin ajan matkan jälkeen välttää vierailemasta siipikarjatilalla tai riistalintujen kasvatustarhalla ja muita kontakteja kotieläinlintuihin. Varoajat ja pesuohjeet koskevat myös ulkomaalaisia metsästäjiä, jotka saapuvat Suomeen metsästysretkelle, jos he saapuvat alueelta, jolla esiintyy afrikkalaista sikaruttoa tai muuta vakavaa eläintautia. Ulkomaisten metsästäjien suomalaisten isäntien on hyvä muistuttaa vieraitaan tautiriskien torjunnasta.

Jo metsästysmatkaa suunnitellessaan on hyvä selvittää matkakohteen eläintautitilanne, jotta tietää varautua tarvittaviin toimiin. Ruokaviraston sivuilla on tietoa eri eläintaudeista ja linkkejä lisätietoihin. Afrikkalaisen sikaruton ajantasaisen rajoitustilanteen EU:n alueella voi tarkistaa on line -karttapalvelusta, jossa toimii haku paikkakunnan mukaan.

Leena Oivanen
Ylitarkastaja 
Eläintautijaosto

MUISTILISTA METSÄSTYSMATKAILIJALLE

Jos metsästit alueella, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa tai muuta vakavaa eläintautia, pese ja puhdista kaikki varusteet mieluiten jo ennen saapumistasi Suomeen.

 • Pese auto, myös auton alusta. Puhdista auton sisätilat.
 • Pese vaatteet pesuohjeen mukaan korkeimmassa lämpötilassa.
 • Pese ja puhdista omat varusteesi, saappaat, kengät ja metsästyskoirien varusteet.
 • Pidä pestyjä, kuivia vaatteita, saappaita ja varusteita
  • kuivauskaapissa tai saunassa vähintään + 60 °C 60 min ajan (Huomioi paloturvallisuus!) TAI
  • desinfiointiaineliuoksessa (eräät viruksiin tehoavat desinfiointiaineet, esim. Virkon S 1 % liuos tai hypokloriittiliuos 0,5 %). Noudata valmistajan ohjeita. Desinfiointiaineita saa mm. apteekeista ja maatalouskaupoista.
 • Pese metsästysmatkalla mukana ollut koira huolellisesti koirashampoolla.
 • Käy saunassa palattuasi matkalta.
 • Odota vähintään 48 tuntia Suomeen tulon jälkeen, ennen kuin vierailet kotieläintiloilla tai osallistut villisian metsästykseen Suomessa. Vältä tänä aikana myös riistaruokinnan rehun ja petohaaskan käsittelyä, täydennystä tai ruokintapaikalla käymistä.

Lisätietoja:

Afrikkalainen sikarutto 
Kartta EU:n ASF-rajoitusvyöhykkeistä

*Rajoitusvyöhyke III (punainen): ASF sekä kotisioissa että villisioissa.
  Rajoitusvyöhyke II (vaaleanpunainen): ASF villisioissa.
  Rajoitusvyöhyke I (sininen): tartuntariskialue, jossa myös rajoituksia.