Ympäristökorvauksen sitoumuksen ja luomukorvauksen ennakoita maksuun marraskuussa 2023

13. huhtikuuta 2023

Ruokavirasto aloittaa tänä keväänä haussa olevien ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen maksamisen maatiloille marraskuussa 2023. Alkuperäisen aikataulun mukaan maksujen oli määrä alkaa huhtikuussa 2024, mutta aiemmasta tiedosta poiketen korvauksista on mahdollista maksaa ennakkoa. Ennakoiden maksaminen on mahdollista EU-komission kanssa käytyjen keskustelujen ansiosta.

– Ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ennakoiden maksaminen marraskuussa siirtää tukimaksujen painopistettä enemmän hakuvuoden syksylle. Maksamme syksyn 2023 aikana arviolta 75 prosenttia samana vuonna haetuista tuista, kertoo Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatka.

Ympäristökorvauksen sitoumuksen ennakkoa maksetaan marraskuussa seuraavista toimenpiteistä:

  • tilakohtainen toimenpide
  • kerääjäkasvit
  • suojavyöhykkeet
  • turvepeltojen nurmet
  • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
  • maaparannus- ja saneerauskasvit 

Ennakkoa ei makseta korvauksen toimenpiteistä kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot.

Ennakoita maksetaan maatiloille 75 prosenttia korvausten kokonaismäärästä. Ympäristökorvauksen ennakkoa maksetaan yhteensä arviolta 101,5 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkoa 37,8 miljoonaa euroa. Arviot summista perustuvat Suomen CAP-suunnitelman tavoitteisiin. Korvausten loppuosat maksetaan maatiloille keväällä 2024.

Tukien uudistus muutti viljelijätukien maksuaikataulua

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2023 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Osa tuista maksetaan samaan aikaan kuin aiempina vuosina, mutta aikatauluun on tullut myös pysyviä muutoksia. Muutokset johtuvat uusista viljelijätukien ehdoista. EU:n maatalouspolitiikan tukijärjestelmään tuomat muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2023 (ruokavirasto.fi)

Ruokaviraston tiedote 7.10.2022: EU:n maatalouspolitiikan uudistus vaikuttaa syksystä 2023 alkaen pysyvästi viljelijätukien maksuaikatauluun

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
040 540 1963

Asiantuntija Teppo Jauhiainen
040 714 5855

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi